1397/04/17 21:04

خرید پارچه های تنسل پیراهنی مرغوب

خرید پارچه تنسل پیراهنی مرغوب تنها محدود به ماه های تابستان نخواهد بود و بصورت عمده ای در هر تولیدی مشغول به تولید پیراهن های مرغوب با آن هستند.
پارچه تنسل پیراهنی و مانتویی نیز مانند سایر منسوحات در گرماژ های متفاوت تولید و عرضه می شود.
بنابراین همین امر سبب شده است که دوخت پیراهن مرعوب و خزید پارچه تنسل بزای آن، محدود به فصل و ماه خاصی نباشد.
آیا با گرماژ مناسب برای هر فصل آشنایی دارید؟
برای مثال مشتریان نمایندگی پرشین برای فصل های گرم از تنسل در گرماژ 225 گرم و برای فصل پاییز از گرماژ سنگین تر حدود 260 گرم خرید خود را انجام می دهند.
چنانچه شما نیز تصور می کنید می توانید با عرضه این چنین پیراهنی فروش خوبی داشته باشید، می توانید رنگبندی متنوع و به روز آن را مشاهده کنید.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :